Психологически и физиологически стрес

Стресът е навсякъде около нас. Не минава ден без да прочетем или чуем нещо за него. Още в началото на 80-те години списание “Тайм” излиза с водеща статия “Стресът – епидемията но 80- години”. Написано е като, че ли става дума за нов вид чума. От тогава до днес много изследвания доказват, че проблемите свързани със стреса прогресивно се увеличават.

Популярното разбиране на стресовото събитие е като нещо негативно за човека ( болест, неприятности в работата, природни бедствия), но то може да бъде и положително преживяване. Например, новият дом и повишението в работата, носят със себе си промяна на статуса и нови отговорности. Влюбването, за някои хора може да бъде толкова стресово, както и развода. Всъщност всяка промяна, към която трябва да се приспособим предизвиква стрес.

История на стреса

Счита се че в началото на 20 век, психолога Уолтър Кенон от Харвард Медикал Скул, за първи път е описал реакцията на организма на стрес (макар че е малко известно, че теоретичните основи на неговите открития  са поставени френския физиолог Кристиан (Клод) Бернар  живял през 19 в. и е развил идеята, че постоянството на вътрешната среда на организма е основно условие за неговото съществуване и независимост от външни обстоятелства). (Уолтър Кенън развива тази идея, като създава теорията за хомеостазата. Изследвайки през двадесетте години в лабораторни условия, реакциите на “борба или бягство” на животни, Кенън посочва, че когато те са били под стрес (при въздействие на външна сила или някакъв друг стимул, който нарушава равновесието им), се развива хомеостатична тенденция на възстановяване на първоначалното състояние.)

Стрес – обща информация

Стресът възниква като ответна реакция на различни физически, психически или емоционални фактори. Понякога той ни стимулира да покажем най-доброто от себе си, но ако степента на напрежение е прекалено висока или продължителна, може дори да се разболеем. Всеки човек трябва да усвои ефикасни способи за справяне със стреса, който е неизбежен.

Стресовата ситуация може да бъде вълнуваща, стимулираща или изпълваща с енергия. Някои хора процъфтяват при постоянен стрес, но повечето успяват да се справят само за известно време и след това възникват психически или физически проблеми – дистрес (натрупване на прекалено много стрес). 

Стрес и последици

Стрес и последици

Стресът в живота ни е неизбежен. В ежедневието си ние се сблъскваме с многообразни ситуации и непрекъсната необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Стресът е нормален спътник в ежедневното ни функциониране. Той не може да бъде избегнат и може, при определени обстоятелства,   да доведе до нарушения в телесното и психичното ни функциониране.

Стрес

Не е достатъчно само да можем да идентифицираме стреса в живота си, както и да осъзнаваме отрицателното му влияние. Необходимо е да намерим начин да се справяме с него. Но така както има много източници на стрес, съществуват и много възможности за борбата с него. Общото между всички насоки е, че при всяка една се изисква усилие за да се стигне до промяна. И така, може да изберете един от следните варианти:
– да намалите силата на действие на източника на стрес;
– да промените начина, по който реагирате на стресора;
– да направите и двете.