Галина Бориславова – практикуващ Психолог

Галина Бориславова – практикуващ Психолог

Предлагам Психологическо консултиране за деца, юноши и възрастни. Практикуване и с НЛП техника за Бизнес комуникация, Продажби, консултиране при търсене на работа.

Живеем във времена от лична необходимост от професионално помощ и съдействие за разгръщане максимално на потенциала, качествата и способностите ни.