Психическият свят на българина

Психическият свят на българина

Проблемът с изясняването на особеностите на националната ни психика е не само философски и психологически, това е проблем със съдбовно значение за всички нас. Това, как ще реализираме типичните черти на характера си в близко и в по-далечно бъдеще, това, дали ще заемем полагащото ни се място на европейската и световна сцена, защото да можем сами да решаваме съдбата си, до голяма степен се определа от нивото, до което познаваме себе си като национална психика и характер, като народна душевност. За да можем сами да си определяме хала, трябва да разкрием онази дълбока същност на националния ни психически синтез, корените

Детето и въпроса за смъртта

Детето и въпроса за смъртта

Когато се появят въпросите за смъртта, защото някой близък е починал или просто детето любопитства, вие може би няма да знаете какво да му кажете. Няма правилни отговори. Най-важно е да обясните как стоят нещата внимателно, нежно и търпеливо, по възможно най-прост и разбираем начин. Знайте, че детската реакция ще е различна от вашата. Бъдете готови да повторите казаното отново и отново и уверете детето, че ще сте до него да го подкрепяте и обичате. (Ако до момента детето ви не е проявило любопитство относно смъртта, по-добре да отложите една такава дискусия, докато то или обстоятелствата не го наложат.) Най-често срещаните

Живот

Живот

Как можем да осъществим и устроим живота си, изпълнен със смисъл? – Като си наложим пред себе си да живеем един живот, основан на познанието и разума, плод единствено на правилната и вярна оценка на действителността. Познанието, стремежът към него у човека е един от признаците за жизненост, показател за устрем към развитие. Но всичко това не би могло да се осъществи без усилие или да се изживее без болка. Най-труден е пътят към себе си. Да намериш вярната посока, да развиеш способност за логическо и творческо мислене, да усъвършенстваш ума и интелекта си. Измамният духовен хаос, заобикалящ всички нас в

Контролирай си гнева

Контролирай си гнева

Гнева е отрицателна емоция, толкова силно свързана с болката и депресията, че понякога е трудно да се определи къде едно от тези емоционални състояния започва и къде завършва друго. Болката никога не засяга само тялото – тя си има емоционални и физически страни. Емоициите ни са силно свързани с това колко болка усещаме, а самата болка е тясно свързана с депресията. Физическата болка на депресията захранва гневни чувства, така както гнева и яда пораждат депресия.
Гнева е много силна емоция и често моментното усещане от него е добро. Гнева има мотивиращата сила да кара

Магията на любовта

Магията на любовта

Още в древни времена, един от най-великите философи Платон разказва в диалога си “Пирът” един мит (Митът на Аристофан): човешката природа не била като сегашната – мъж и жена, а човекът бил едно цяло (с четири крака и четири ръце, с две лица, разположени в противоположни посоки на една глава, с четири уши, с два полови органа и т.н.). Тези страшни по сила и храброст хора посягали дори на величието на боговете. Зевс ги наказал, разсичайки тялото им на две части. оттогава “половините копнее ли една за друга и се събирали. Те се обгръщали с ръце и се оплитали заедно, стремейки се да се срастнат и така загивали от глад и изобщо от бездействие поради това, че

Сексуални перверзии и неврози

Сексуални перверзии и неврози

В съвременната литература има много дефиниции на понятието невроза и невротичност. А какво всъщност е неврозата? Причините за нея могат да бъдат от различно естество както физиологични причини, така и конфликт между лошото несъзнавано и склонното към компромис съзнание, както и конфликт с религията, с етиката и околния свят. Както и резултат от потискането на различни нагони сексуални, криминални, садистични и от шума и опасностите на големия град, от проблеми свързани с възпитанието от семейни отношения и др. За съжаление неврозата е твърде често заболяване твърде срещано, но малка част от невротиците се потдават на