12 типа жени

12 типа жени

Мис „Сладка”
Тя е позитивна, доволна от живота си и през повечето време весела – истински заряд от положителни емоции. Тя е искрена и непринудена, не прави мръсни номера. Винаги е щастлива да види мъжа, когото харесва и той без да се усети се стреми да прекарва повече време с нея. Ако се появи такава жена на пазара, да знаете, че ще бъде грабната веднага. Така че, ако имате късмет да се запознаете с такова свободно момиче, държите истинско съкровище в ръцете си.

Агресия и агресивност

Агресия и агресивност

Физиологическа основа на агресията

Системата агресивен поведенчески акт включва три елемента:
– постъпваща информация, определена от въздействията на външната среда, които се възприемат от сетивата, анализаторите и влияят върху личността;
– пропускане на приетата информация през мозъка и неговите механизми, създадени в резултат на взаимодействие между индивида и миналия му опит;
– изходна реакция – особености на индивидуалното и социално поведение, които са видими прояви на агресия.

Хомофобия

Хомофобия
Личностни корелати на хомофобията


(Личностни характеристики, които са свързани с омразата към гейове и лесбийки)
Д-р Марк Е. Джонсън (психолог) Д-р Кристиана Бремс (психолог) Университет на Аляска в Анкоридж, САЩ и Д-р Пат Алфърд-Кийтинг, (психолог) Консултативен кабинет за студенти Университет на Южна Каролина, САЩ  

Накратко

Резултатите от обобщеното по-долу изследване показват,

Психическият свят на българина

Психическият свят на българина

Проблемът с изясняването на особеностите на националната ни психика е не само философски и психологически, това е проблем със съдбовно значение за всички нас. Това, как ще реализираме типичните черти на характера си в близко и в по-далечно бъдеще, това, дали ще заемем полагащото ни се място на европейската и световна сцена, защото да можем сами да решаваме съдбата си, до голяма степен се определа от нивото, до което познаваме себе си като национална психика и характер, като народна душевност. За да можем сами да си определяме хала, трябва да разкрием онази дълбока същност на националния ни психически синтез, корените

Живот

Живот

Как можем да осъществим и устроим живота си, изпълнен със смисъл? – Като си наложим пред себе си да живеем един живот, основан на познанието и разума, плод единствено на правилната и вярна оценка на действителността. Познанието, стремежът към него у човека е един от признаците за жизненост, показател за устрем към развитие. Но всичко това не би могло да се осъществи без усилие или да се изживее без болка. Най-труден е пътят към себе си. Да намериш вярната посока, да развиеш способност за логическо и творческо мислене, да усъвършенстваш ума и интелекта си. Измамният духовен хаос, заобикалящ всички нас в

Мания, шизофрения и убийства

Мания,  шизофрения и убийства
Материалът е авторски, на уважаваният проф. Петър Иванов психолог с дългогодишен опит, автор на множество книги за психология, приложна и социална психоанализа: http://profesorpetarivanov.com

Материала е авторски, на уважаният проф. Петър Иванов психолог с дългогодишен опит, автор на множество книги за психология, приложна и социална психоанализа: http://profesorpetarivanov.comЦарицата на психичните страдания е шизофренията. Заедно с параноята тя образува основната двойка налудности, които по принцип се отличават от почти всички останали психични болести и проблеми. Човекът с определена налудност не й се противопоставя, а напротив, така да се каже, се бори за нея. Докато например, обхванатият от даже най-силно изразена мания (или фобия) разбира донякъде своето състояние и се мъчи по някакъв начин, успешно или безуспешно, да му се противопостави, да го надмогне.

Основните симптоми на шизофренията, известни като

Темперамента и характера

Темперамента и характера

Темпераментът е  особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката. Не е необходимо да се правят експериментални , за да се определи , че едни от хората са спокойни, бавни, уравновесени, психичният им живот протича по една утъпкана линия. Други пък са бързи, сприхави, обидчиви, често сменят емоционалните си състояния.

Темпераментът се характеризира с бързината, съответно бавността в протичането на психичните процеси, характеризира се и с бързината на възникването им.