Люба Шулева-Комитова – психолог, консултант

Люба Шулева-Комитова – психолог,  консултант

Люба Шулева-Комитова – психолог – консултант  |
Образование – Магистър по консултативна психология, ПУ „Паисий Хилендарски“;

Други  квалификации:

  • Сертифициран консултант по позитивна психотерапия, към Дружеството по позитивна психотерапия.
  • Психодиагностика към ПИК – Д. Божинова, гр.Пловдив
  • Когнитивно – поведенческа терапия с ръководител П. Василев.
  • Следдипломни квалификации:  йога учител, към Международната Федерация по йога и НСА „В. Левски”

Александра Найденова

Александра Найденова

Психолог,  дипломиран юнгиански ориентиран психотерапевт

Стаж: над 10 години

Област на професионална компетентност: психологическо консултиране, психотерапия, обучения за развитие на социални умения, управленски и творчески потенциал.

Дима Желязкова – психолог

ОБРАЗОВАНИЕ:
Образователно-квалификационна степен: магистър
Специалност: „Социална психология”
Професионална квалификация: Социален психолог
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

  • Сертифициран медиатор № 20060721004 в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Светозар Димитров – психолог

Име : Светозар Костадинов Димитров

Образование :Магистър по клинична психология на СУ “Св. Климент Охридски”, в процес на зачисляване на докторска теза в областта на психоаналитичната теория за менталното функциониране;

Стаж : 12 години

Доц. д-р Румен Бостанджиев – психолог, сексолог

Доц. д-р Румен Бостанджиев – психолог,  сексолог

Образование : медицина
Стаж : 25 години
Квалицикации :
Психотерапевтична квалификация по програма на Американската психологична асоциация в областта на хуманистичната психология /Братислава 1990-1994/
Квалификация по програма на Морено института в гр. Юберлинген /Германия/ за психодрама терапевт и обучител /1990-1998/