Д-р Цветанка Владимирова Маринова – психолог, психотерапевт

Д-р Цветанка Владимирова Маринова – психолог,  психотерапевт

Д-р Цветанка Владимирова Маринова – психолог, психотерапевт. Професионалист с дългогодишен опит в детско – юношеската, медицинската, спортната  и обща психология.

Образование: Докторат –“Мотивация за високи постижения”  Магистър по психология и педагогика, СУ “Кл.Охридски”

Сфери на  дейност: медицинска психология; спортна психология; детска и училищна психология; Позитивна психотерапия; консултативна психология.

Д-р Ана Димитрова – клиничен психолог

Д-р Ана Димитрова – клиничен психолог

Образование: медицина, специалност вътрешни болести в Медицинска академия- София;
магистър по психология;
Стаж по медицина: 25 години;
Стаж по психология: 5 години;

Цвета Стоянова – психолог

Цвета Стоянова – психолог

Организационен и детски психолог, консултант кариерно развитие ниво GCDF, работи по методите на психодрамата и краткосрочната психотерапия; създател на психологично ателие „Емпатия” Варна с 20 годишна практика.

Главен специалист в дирекция”Образование” Община Варна, координатор на извънучилищни центрове за психологично обслужване в образованието, консултант на МИКЦ Варна в областта на психичното здраве и кариерно развитие на младежи

Стоянка Славова – психолог

Стоянка Славова – психолог

Магистър психолог

Образование:
Магистър по психология и магистър по педагогика.

Стаж като психолог:

4 години

Месторабота: Варна,
самостоятелна практика в
Център за психологическа помощ  „Душевен комфорт” – http://www.dushevenkomfort.com

Катя Богданова – психолог

Катя Богданова – психолог

Образование: Приложна психология – магистър
Стаж: 3. 4 г.

Когнитивна и поведенческа психотерапия
Самостоятелна практика и Интернет-център за психологическа помощ

Контакти:
Варна, 0898 737 224; 0885 727 887

Тодор Тодоров – психолог

Тодор Тодоров – психолог

През 2002 г. завършва „Социална и приложна психология” , а през 2004 г. магистратура „Приложна психология” . Преминал през пълния курс на обучение по психодрама към организация „Психотерапия-2000”, групов член на БАП,  през периода 1999 – 2008 г. с диплом за психодрама-терапевт.

Вероника Иванова – консултативен психолог

Консултативен психолог-деца, юноши, родители.

Образование: Бакалавър-психолог и магистър по клинична и консултативна психология на Софийски университет. Специализант по клинична психология към Медицински университет -Варна
Базисно ниво-позитивна психотерапия, обучаваща се в майторско ниво по позитивна психотерапия