Иванина Анчева – доктор по психология, сексологично консултиране

Иванина Анчева – доктор по психология,  сексологично консултиране

ЛГБТ психолог, работя през призмата на афирмативната терапия при определяне, приемане и разкриване на сексуалната ориентация (преминаване през процеса на coming out), консултиране на сексуални проблеми и сексуално образование.

Петя Ламбева – психолог

Образование – магистър психолог, специализация – консултант психолог
Стаж – три години
Месторабота – Студио Емпатия, студио за психологическа помощ, консултиране и тренинги

Контакт:
Велико Търново, ул. Иван Вазов 16
мобилен: 0889 97 54 19

Емилия Тихова – психотерапевт-деца и възрастни

Този психотерапевт е препоръчан от Психична централа.

Образование :

Магистър по , , Клинична психология – психоаналитичната перспектива, , НБУ София

Психоаналитик във формиране към Асоциация , , Българско Психоаналитично         Пространство, ,  в сътрудничество с “Ecpace Analytique” –  Париж

Люба Цанова – психолог

Люба Цанова – психолог

Здравейте! Казвам се Люба Цанова и съм психотерапевт.

Скоро научих какво е икигай. Това е пресечната точка на 4 основни аспекта на живота: 1/ това, което обичаш; 2/това, за което ти плащат; 3/това, което умееш да правиш и 4/това, което можеш да направиш за света. Щастлива съм, че намерих своя икигай. И ще се радвам ако чрез личността и професионалните си знания и опит успея да ви партнирам за справяне с различните предизвикателства в живота ви.

Катерина Павруджиева – психолог

 Образование – Психология СУ”Климент Охридски”, 1989;

– Analitical Psycotherapy, Westdeutsche        Akademie, Mulheim (Swiss), 1999;

– Psicoterapia Umanistica Esistenziale, IPUE, Roma(IT), 2002;

– Клинична психология – призната специалност , Медицински Университет София, 2002;

Димитринка Димитрова

Образование:    Магистър по социална психология ВТУ “Св.Св. Кирил и Методии” .Квалификация:  Четири годишна специализация в Международна академия “APICS – LUGANO/SWIZERLAND WESTDEUTSCHE AKADEMI” в сътрудничество с МУ София. Частна психотерапевтична практика в гр. София и гр.  В.Търново.

За контакти: 
0886 32 95 52
0878 39 99 45
e-mail:   did_consult@abv.bg

Саша Димова – психолог и психотерапевт

Саша Димова – психолог и психотерапевт

Компетенции:
➢ Индивидуална психотерапия за деца и възрастни
➢ Групи за личностно развитие с деца и възрастни
➢ Семейно консултиране
➢ Обучения и тренинги