Емилия Тихова – психотерапевт-деца и възрастни

Този психотерапевт е препоръчан от Психична централа.

Образование :

Магистър по , , Клинична психология – психоаналитичната перспектива, , НБУ София

Психоаналитик във формиране към Асоциация , , Българско Психоаналитично         Пространство, ,  в сътрудничество с “Ecpace Analytique” –  Париж

Психология на плача

Психология на плача

Всички ние сме плакали и това изглежда правят повечето от вас, което е напълно нормално. От полза на всеки е да плаче.

Идеята за статията, която четете в момента се роди, докато разглеждахме работата на Университета от Южна Флорида. Една трета от участниците там в подобно изследване, съобщиха настроението си след плача. Те се чувстваха зле. Другото, което тяхното изследването показа беше, че остатналите, които плакаха, но с подкрепа от човек до тях са били с по-добро настроение след плача.

Логотерапия

Логотерапия

Логос е гръцка дума, означаваща смисъл. Логотерапията, или както бе наречена от някои автори – ” третата виенска школа по психотерапия”, се съсредоточава върху смисъла на човешкото съществуване, както и върху човешкото дирене на такъв смисъл. Съгласно логотерапията този стремеж на човека да намери смисъл в своя живот е негова първична мотивираща сила, а не “вторична рационализация” на инстинктивните нагони.
Психоанализата ни запозна с волята за удоволствие (както може да се разглежда принципът на удоволствието), а индивидуалната психология – с волята

Съсипан живот

Съсипан живот

„Психична централа” направи проучване и анализ на един ужасно съсипан живот. Човека си е изпатил заради собствения избор. Ние ще го подкрепим, а вие прочетете това, което е самата действителност.В този материал ще имате уникалната възможност да разберете защо е важно да се потърси психологическата помощ навреме!

Съвсем накратко ще прочетете за живота на един човек, който в момента е на 52 години и страда от мощни разстройства на психиката, силна депрeсия и начална фаза на шизофрения. Той няма семейство, деца или родители. Плюс зависимостта си към алкохола, което за

Галина Тодорова

Галина Тодорова

Галина Тодорова – психолог, консултант

Смисълът на всяко човешко съществуване е щастието – това е равносилно на здраве – емоционално, психическо и физическо.
Да се потърси професионална психологическа помощ, когато душата страда е толкова естествено и човешко, също както да се потърси лечение за настинка или главоболие например.
Обикновено хората изпитват страх и тревога от процеса