Весела Николова – психотерапевт

В момента провежда психологични консултации, психотерапия и хипнотерапия в частния си кабинет. Работи с лица от различни възрасти, включително деца и юноши. Методите, които използва, са хипноза и фокусирана към решения краткосрочна терапия. Със стаж повече от 9 години.

Психолог Весела Николова е завършила магистратура по психология във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”. 

Весела Николова - психолог
Весела Николова – психолог

2003 г. се обучава във фокусирана към решения краткосрочна психотерапия.
2004 г. завършва основен курс по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по приложна психология, както и обучителен модул “Динамично интервю” във “Вариант В – Център за психологично консултиране и психотерапия”.

Член е на Дружеството на психолозите в България и на Българска асоциация по хипноза.

Чрез психотерапия и хипнотерапаия, заедно с клиента, решава проблеми, най-честите от които са депресии, трудности в семейните отношения и във вземането на решения, паническо разстройство, фобии и др.

КОНТАКТИ:

Гр. София,  жк „Люлин” бл. 711 А, партер

GSM: 0889 417 722 ;
е-mail: psytherapy@abv.bg;

сайтове:

www.psytherapy.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *