За мен психотерапията е начин човек да въведе желани промени у себе си и начина си на живот. Често пъти нуждата от такава промяна е продиктувана от сблъсъка му с проблем, с който не успява да се справи сам. Колкото по-остър е този проблем, толкова по-големи са потенциалът и мотивацията за вътрешна промяна и растеж. Терапевтът е човекът, който чрез подкрепата и уменията си може да подпомогне тази промяна и за мен е извор на удовлетвориение да бъда част от нея.

Образование: бакалавър по философия в СУ „Св. Климент Охридски”, специализация в Институт по интегративна психотерапия и психосоматика

Област на професионална компетентност: психотелесна психотерапия, системна и фамилна психотерапия, психодиагностика, психоанализа.

Провеждам консултиране и психотерапия в следните области: депресии, фобии, панически атаки,генерализирана тревожност, социална тревожност, сексуални проблеми, проблеми във взаимоотношенията, психосоматични разстройства.

Работя само с възрастни.

Телефон за връзка: 0885 39 69 47