История

Психична централа е основана в края на 2004 година. Посещава се предимно от територията на България, но и останалия свят. Сайта е насочен към търсещи истината за себе си и света хора, които са актуални и последни в сферата на психологията. Също така в академични среди на психологията и психиатрията. В „Психична централа“  ежедневно се въвежда информация за събития и семинари, а също така служи и като мост между клиент и психотерапевт. „Психична централа“ дава информация за намиране на психолози и консултанти по градове в България. В „Психична централа“ периодично се публикува предимно психологическа литература и регистрация на нови психотерапевти. „Психология на човека“  (Психична централа) се посещава от широк спектър хора, включително такива, които нямат нищо общо с психологията, защото психотерапията и психологията набират все по-голям интерес и приложение в обществения живот.