Престижната професия

Психотерапевт

За да изградите авторитет и да бъдете успешни е необходимо блестящо представяне на авторитетно място, което същевременно е с огромна посещаемост от всички социални територии и пространства на страната и чужбина. „Психична централа“ се посещава от средно 10 000 потребители с уникални IP адреси и повече от 50 000 импресии дневно. Месечната статистика на тази медия е с наброявания, които надхвърлят триста хиляди уникални посетители. За да ви видят и не просто да разберат за вас, но и да останат с впечатлението, с което вие се показвате и представяте е великолепна възможност. Нарича се „Психична централа“ – най-старата авторитетната и достоверна медия, за намиране на психотерапевт, консултант или информация за психично здраве и психична литература.

Думата престиж се използва в неговото пряко значение на “чар, обаяние, измама на чувствата, илюзия”.

prestige

През 19 в. престижни са онези политически лидери, които са се ползвали с уважението и възхищението на другите. Днес една от най-престижните професии е психологът. Неофройдизмът тълкува желанието за престиж у хората като компенсаторен стремеж (балансиращ вътрешното безпокойство и неувереността в собствената им ценност). Според Джеймс Дейвис “най-голямо влияние върху нашите нагласи имат тези, които са най-близки до нас социално, но са малко по-високо по престиж.”

Гюстав Льобон сравнява персоналния ореол със сугестията (внушението), като разглежда несъзнателната сугестия и съзнателно придобитата възможност за въздействие, а престижът – като характерна черта и на двете форми за внушение. Въпреки, че поставя ударение върху вродените качества, Льобон вижда зависимостта между персоналния и придобития престиж. Според него предпоставката за създаване и укрепване на престижа в обществото е успехът. “Всеки преуспяващ човек, всяка наложила се идея биват признати. Ореолът пада винаги в момент на неуспех.”