SEO за психолози

SEO за психолози“ е нова услуга на психичната централа. Тя представлява оптимизация за търсачки(от англ. – search engine optimization,  SEO) на HTML кода, структурата и текстовете на даден уеб сайт, както и изграждане на входящи линкове(link building) с цел подобряване на позициите му в страниците с резултати на търсачките.

Работата по оптимизация на сайт включва работа с вътрешни фактори – привеждане на текста на сайта в съответствие с избраните ключови думи (фрази), повишаване качеството и количеството текстове на сайта, оптимизация на структурата,  навигацията и вътрешните връзки в сайта, а също и с външни фактори – обмен на линкове,  регистрация в търсачки, онлайн каталози и директории, както и други SEO техники целящи да повишат  количеството и качеството на връзките сочещи към ресурса.

Накратко „SEO за психолози“ представлява услуга, която прави популярна страницата Ви, без значение дали е в „Психична централа“ или извън нея в собствен web сайт. Крайния резултат е видим в първа страница на Google Top 10.


Услугата включва:

  1. Безплатна начална консултация с клиента в рамките на 1 час;
  2. Оптимизация на заглавията, МЕТА описанието и МЕТА ключовите думи на всички страници на сайта;
  3. Отправяне на препоръки от SEO гледна точка при подбора на ключови думи, съдържанието на сайта и структурата му като цяло, с цел постигане на по-високи позиции в страниците с резултати на търсачките (SERP);
  4. Анализ на основната ключова дума за портала и неговата моментна позиция в най-популярните търсачки Google,  Yahoo, Bing;
  5. Проверка на броят индексирани страници в Google, Yahoo, Bing (включва проверка на заглавната и вътрешните страници за наличие на неиндексирани страници и изграждане на sitemap на сайта);
  6. Анализ на SEO факторите keyword prominence,  keyword density, keyword frequency иkeyword proximity и отправяне на препоръки за подобряването им;
  7. Закупуване на линкове от подходящи сайтове, които да подпомогнат класирането на сайта в страниците с резултати на Google;
  8. Хипервръзка (link) в долната част – Footer на „Психична централа“.

Психична централа предлага два пакета SEO за психолози: среден и голям.

– Средният пакет „SEO за психолози“ е за малки страници и профили, които нямат собствен web сайт, а само визитка в „Психична централа“.
Цената е 40 лв на месец.

– Големият пакет „SEO за психолози“ е насочен изцяло към  клиенти притежаващи собствени уеб сайтове, които искат сайтът им да бъде оптимизиран за търсачките по 3 или повече ключови думи / фрази.
Цената е от 50 до 80 лв на месец, в зависимост от работата и изпълнението.