За да се регистрирате в “Психична централа” е необходимо да попълните форма и до два работни дни, администратор ще одобри профила Ви и той ще бъде акутализиран в системата за града, в който практикувате.

Попълни формата за регистрация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *