Асертивен тренинг

Асертивен тренинг

Първата стъпка в АТ е да се идентифицират трите основни стила на междуличностно поведение: Агресивен стил. Типичен примерна агресивно поведение са заплахите и най-общо подхождане към хората без зачитане на техните чувства. Предимството на този тип поведение е, че...