Ирина Атанасова – психолог

Образование:  СУ «Св. Кл.Охридски» 2001-Магистър по “Клинична и консултативна психология” и магистър по ”Психология на развитието и образованието”. 2008-Докторантура по психология на детството и юношеството, тема на дисертацията «Личностни особености и рисково...
Марияна Атанасова – психолог

Марияна Атанасова – психолог

Човек трябва да използва думите си за три цели – да лекува, да благославя, да помага. Всеки клиент знае решението на своя проблем. Единственото, което не му е известно е това, че той знае това. Ако искаш да промениш живота си, ако имаш смелостта да се родиш...