За важните и дребните неща

За важните и дребните неща

Един професор по философия донесъл на лекцията си празен стъклен буркан, няколко по-големи камъка, малки камъчета и кутия с пясък. Без да каже и дума той напълнил буркана с големите камъни и попитал студентите дали бурканът е пълен. Те отговорили, че бурканът е пълен....