Татяна Ангелова – детски психолог,  София,  ж.к. Люлин

Татяна Ангелова – детски психолог, София, ж.к. Люлин

Образование – Магистър  по психология Специалност – Социална психология Други специалности: Детско-юношеска психология Позитивна психотерапия, Краткосрочна психотерапия Стаж-12 години Област на професионална компетентност: Зависимости Учене Памет и...