Интроверсия и ектраверсия

Интроверсия и ектраверсия

Психологическите типове Всеки човек отразява действителността по уникален и своеобразен начин. При различните хора съзнанието функционира различно, но сред множеството индивидуални различия в човешката психология съществуват и типични особености. Някои индивиди...