Човекът в обществото

Човекът в обществото

Есе на тема: „Човекът в Обществото” – по книгата на Питър Бъргър „Покана за Социология” В глава четвърта от книгата си, наречена „Човекът в Обществото”, Гн. Бъргър защитава визията си за обществото като затвор, индивидите като принудително подчинени на правилата на...