Ефективен стил в деловото общуване

Ефективен стил в деловото общуване

Деловото общуване е ключово понятие, свързано с осъществяване на комуникативни отношения между определени лица с цел постигане на ефективни резултати в сферата на  съвременното  общество. В една социална среда общуването се налага като необходимост за осъществяване на...