Жулиета Кузманска – психолог

Образование: Магистър по аналитична психотерапия, Westdeutcshe Academie, Мюлхайм, Германия (1997- 2004) Други специалности: Предучилищна педагогика, Югозападен Университет Неофит Рилски (1985- 1989) Жулиета Кузманска е аналитичен психотерапевт от неорайхианската...