Сънотворното „Зопиклон“

Сънотворното „Зопиклон“

Зопиклон е сънотворно средство, за бързо и краткотрайно действие  (средство, предизвикващо сън) с химическа структура, различна от тази  на използваните досега сънотворни средства (клас циклопиролони). Освен, че  предизвиква сън и облекчава безпокойството, зопиклон...