Конкурс за най-добра публикация

Конкурс за най-добра публикация

Имаш нужда от още реклама, която ще се вижда ежедневно от над 5000 уникални компютри, от хора, които четат и се интересуват от психология. В период на прогрес, компанията Coca-Cola е плащала за реклама повече от 60% от бюджета си и това е ключа към успеха на на тази...