Хормон на растежа

Хормон на растежа

Високата му концентрация увеличава хрущялната част на костта и забавя вкалцирването. Той е и основен фактор, определящ забавянето на „затварянето“ на епифизите на костите. Казано с други думи от неговата концентрация през пубертета зависи колко дълго време...