Фейсбук се срина

Фейсбук се срина

Акциите на Фейсбук се сринаха, както се сринаха и мечтите на милиони хора по света за живо, непринудено социално общуване между личности и групи, след появата му. Шервам с вас моите лични разсъждения относно Фейсбук и в никакъв случай не очаквам лайк. Темата може би...
Атанас Махлелиев – психолог-теолог

Атанас Махлелиев – психолог-теолог

Определям себе си като психологът на младите хора в България. Бакалавър и Магистър съм по приложна психология във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна и Бакалавър по – теология в ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен. Една година от своят практически опит съм...