Мария Недева – психолог за деца и родители

Мария Недева – психолог за деца и родители

Образование: Бакалавърска степен „Психология“ – завършена във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. В. Търново Магистърска степен „Клинична и консултативна психология“ – завършена в СУ „Св. Климент Охридски“, гр....