Защитни механизми в общуването като форми на самозаблуда

Защитни механизми в общуването като форми на самозаблуда

Взаимодействието, общуването между хората се разгръща от действието на т.нар. защитни механизми. Това произтича предимно поради факта, че човек иска да се самооценява в позитиван план и процесът на взаимодействие винаги определя самооценката, т.е човек иска да се...
Ефективен стил в деловото общуване

Ефективен стил в деловото общуване

Деловото общуване е ключово понятие, свързано с осъществяване на комуникативни отношения между определени лица с цел постигане на ефективни резултати в сферата на  съвременното  общество. В една социална среда общуването се налага като необходимост за осъществяване на...