Асертивен тренинг

Асертивен тренинг

Първата стъпка в АТ е да се идентифицират трите основни стила на междуличностно поведение: Агресивен стил. Типичен примерна агресивно поведение са заплахите и най-общо подхождане към хората без зачитане на техните чувства. Предимството на този тип поведение е, че...
Темперамента и характера

Темперамента и характера

Темпераментът е  особеност на личността, която се характеризира с изключително устойчиви свойства на психиката. Не е необходимо да се правят експериментални , за да се определи , че едни от хората са спокойни, бавни, уравновесени, психичният им живот протича по една...