Психопатология и психиатрия

Психопатология и психиатрия

I. С какво се характеризира съвременната психиатрия? 1. Психиатрията е много активна терапевтична дисциплина от 50-те години насам. Настъпва промяна в сферата на психиатрията: В края на 30-те години се появява лечението с електрошок, през 50-те години са открити мощни...