Росица Бялкова – психолог, психотерапевт

Образование: магистър по психология – СУ”Св. Климент Охридски”-гр. София, психодрама терапевт – ИПП”Хирон”; Членство: Дружество на психолозите, Институт за психодраматични практики „Хирон”към Дружество по психодрама и групова психотерапия- България и ФЕПТО (Федерация...