Тодор Тодоров – психолог

Тодор Тодоров – психолог

През 2002 г. завършва „Социална и приложна психология” , а през 2004 г. магистратура „Приложна психология” . Преминал през пълния курс на обучение по психодрама към организация „Психотерапия-2000”, групов член на БАП,  през периода 1999 – 2008 г. с диплом за...

Вероника Иванова – консултативен психолог

Консултативен психолог-деца, юноши, родители. Образование: Бакалавър-психолог и магистър по клинична и консултативна психология на Софийски университет. Специализант по клинична психология към Медицински университет -Варна Базисно ниво-позитивна психотерапия,...