Донка Петрова

Образование:  Психолог – завършена специалност „Психология” през 1993 г. в СУ „ Кл. Охридски”; Психотерапевт – сертифициран позитивен психотерапевт и базов треньор към Дружество по позитивна психотерапия в България от …