Димитринка Димитрова

Образование:    Магистър по социална психология ВТУ „Св.Св. Кирил и Методии“ .Квалификация:  Четири годишна специализация в Международна академия „APICS – LUGANO/SWIZERLAND WESTDEUTSCHE AKADEMI“ в сътрудничество с МУ София. Частна...
Саша Димова – психолог и психотерапевт

Саша Димова – психолог и психотерапевт

Компетенции: ➢ Индивидуална психотерапия за деца и възрастни ➢ Групи за личностно развитие с деца и възрастни ➢ Семейно консултиране ➢ Обучения и тренинги Образование: o магистър-психолог – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ o психодрама терапевт – ИПИГП „Бернхард...