Идентичността в Интернет

Идентичността в Интернет

Актуалността на проблематиката за трансформациите на идентичността в нашата социална реалност се обуславя от навлизането на психологичната теория за идентичността във всекидневния живот. Днес идентичността е свързана с преосмисляне на основните жизнени цели и избори....