Мария Недева – психолог за деца и родители

Образование: Бакалавърска степен “Психология” – завършена във ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, гр. В. Търново Магистърска степен “Клинична и консултативна психология” – завършена в СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София Месторабота: …