Мария Недева – психолог за деца и родители

Мария Недева – психолог за деца и родители

Образование: Бакалавърска степен „Психология“ – завършена във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. В. Търново Магистърска степен „Клинична и консултативна психология“ – завършена в СУ „Св. Климент Охридски“, гр....
Саша Димова – психолог и психотерапевт

Саша Димова – психолог и психотерапевт

Компетенции: ➢ Индивидуална психотерапия за деца и възрастни ➢ Групи за личностно развитие с деца и възрастни ➢ Семейно консултиране ➢ Обучения и тренинги Образование: o магистър-психолог – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ o психодрама терапевт – ИПИГП „Бернхард...