Област – клиничен психолог – магистър, сертифициран когнитивно-поведенчески психотерапевт.

>>Професионален опит – 5 год.

>>Подкрепа и помощ при преодоляване на: депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, паничеко разстройство, хранителни разстройства, генерализирана тревожност, тревожни състояния, психологически консултации.

  • Стаж 8 години;
  • Управител на Институт за холистична психотерапия „Инсайт“, в който обучавам бъдещи психотерапевти по метода холистична психотерапия.

Терапия на затруднения във взаимоотношенията родители-деца, терапия на двойката.
Частен психотерапевтичен кабинет; тел. 0889 442 712; aui@abv.bg