Образование и квалификация

 • Когнитивно-поведенчески психотерапевт
 • Член на БАКПП
 • Член на Дружеството на психолозите в България
 • Магистър по Клинична и консултативна психология – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Бакалавър по психология – Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Хипнотерапевт към БАХХ
 • Схема терапия – под супервизията на д-р Алп Караосманоглу, Истанбул, Турция
 • Следдипломна специализация по Клинична психология в Клиника по психиатрия към ВМА София
 • НЛП Практик към Институт по Невролингвистично програмиране, София
 • Участие в национални и световни конференции, симпозиуми, конгреси и обучения в областта на КПТ, Схема терапия, Хипноза.

Сфери на дейност

Психотерапия и оценка при различни психични и житейски проблеми:

 • разстройства в настроението – депресивни разстройства – потиснато настроение, отчаяние, сексуални проблеми, ниско самочувствие, идеи за вина и безполезност, изявен песимизъм, изолация, чувство за безизходица, безсъние, проблеми с теглото и др.; дистимия; Биполярно афективно разстройство;
 • невротични състояния – фобийни, паническо разстройство, генерализирана тревожност, обсесивно – компулсивно разстройство;
  състояния в следствие на преживени травматични събития, тежки загуби, раздяла, силен стрес, разстройства в адаптацията, телесни оплаквания от психическо напрежение, хипохондрично разстройство;
 • житейски кризи, междуличностни проблеми, професионални затруднения и др.

За контакти:

Адрес:
София, кв. Хладилника, ул. Русалийски проход 18, партер.

www.janus-center.com

Телефон: +359 882 043 313
E-mail: center.janus@gmail.com