Атанаска Катранджиева – психолог

Образование:

Магистър – Клинична и консултативна психология  – Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Бакалавър –  Психология – Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Член на Дружеството на психолозите в България

Член на Българската Асоциация по Когнитивно поведенческа терапия


atanaska

Допълнителна  квалификация:

– Когнитивно-поведенчески консултант – под супервизията на д-р Петър Василев;
– Хипноза – към Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия.
– Схема терапия – под супервизията на д-р Алп Караосманоглу, Истанбул, Турция.
– Следдипломна специализация  по Клинична психология – Клиника по Психиатрия към ВМА – София, ръководител – доц. д.м. Е. Калудиев;
– Множество тренинги, групи, конференции и семинари към Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия – София и нейни чуждестранни партньори;
– НЛП ПРАКТИК – Институт по Невролингвистично програмиране – София;
– 207 часа Аналитична психотерапия – Неорайхиански модел;
– Група за собствен опит – Институт по позитивна психотерапия;
– Мотивационно интервюиране,  Работа със зависимости – Клиника Канчелов

 

Сфери на дейност:

Психологична помощ, консултиране и оценка при различни проблеми:
– разстройства в настроението – депресивни разстройства – потиснато настроение, отчаяние, сексуални проблеми, ниско самочувствие, идеи за вина и безполезност, изявен песимизъм, изолация, чувство за безизходица, безсъние, проблеми с теглото и др.; дистимия; Биполярно афективно разстройство;
– невротични състояния – фобийни, паническо разстройство, генерализирана тревожност, обсесивно – компулсивно разстройство;
– състояния в следствие на преживени травматични събития, тежки загуби, раздяла, силен стрес, разстройства в адаптацията, телесни оплаквания от психическо напрежение, хипохондрично разстройство;
– житейски кризи, междуличностни проблеми, професионални затруднения и др.

За контакти

Адрес: София, кв. Хладилника, ул. Русалийски проход 18, партер.

www.janus-center.com

Телефон: +359 882 043 313

E-mail: center.janus@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *