Юнгианската терапия е начин човек да пренареди своите преживявания така, че те да станат по-разбираеми и да се свърже по-дълбоко със същността си. Терапевта е спътник, който го придружава в това пътуване за преоткриване на вътрешните ресурси и потенциал за преодоляване на предизвикателствата в живота

Месторабота: Частна практика
Град(ове), в който практикувате: София

Стаж: 9 години

Образование: Магистър „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ НБУ
Квалицикации: от 2014  година  се формира към  „Българско общество по  аналитична психология К.Г.Юнг” като съм посещавал допълнителни психоаналитични и психодинамични семинари и обучения. /преминал лична анализа и под супервизия на сертифициран юнгиански аналитик/

Подбласт : психоанализа и психотерапия

Специализация: индивидуална психодинамична юнгиански психотерапия с възрастни и деца с различни психични страдания: тревожност, страхове, паник атаки, депресивни състояния, загуба на близък, травматични преживявания, междуличностови конфликти, житейски кризи.

Юнгианската психотерапията е по-дългосрочна  психологична работа, в която пациент и терапевт се договарят заедно да работят за по-цялостно разбиране на несъзнаваните фактори влияещи върху страданията и трудностите на пациента, така, че пациента да има по-дълбока и цялостна връзка със себе си и своите потенциали. В процеса на терапия се изследват преживяванията, емоциите, сънищата, фантазии и различни форми на креативна дейност, за да се изгради ново и по-цялостно вътрешно разбиване. Терапевтичният кабинет е сигурното място, в което човек да бъде искрен пред себе си, да прояви любопитство и да изследва своите предизвикатества и въпроси.

Цени на услугите, които  предлагате:  по договаряне,
Възможност за терапевтични сесии онлайн и на място в кабинета

Записването на часове за  терапевтични сесии става само след предварителна уговорка по ел. поща или  телефона. Първата сесия е запознаваща и заедно формулираме въпроса и целта на терапията, както и да преценим взаимно честотата на срещите.

Е-поща: bttsenkov@gmail.com
Моб. Телефон: 0886014089