Има периоди в живота, когато сме тъжни и не виждаме смисъл във всичко, което правим,

или изпитваме необяснима тревога без видима причина за всяко малко нещо,

или се страхуваме от неща, които някога са били част от живота ни,

или не можем да се контролираме,

или се съмняваме в интуитивното си усещане за правилност или истинност, тъй като светът отвън ни отправя други послания и това ни кара да изневеряваме на себе си,

или просто искаме да опознаем по-добре себе си и да подобрим качеството си на живот.

Боряна Славова - психолог

Боряна Славова – психолог

Във всички тези и многи други случаи можем да се обърнем към психотерапевт, който да ни помогне в преодоляване на емоционалните проблеми и да ни подкрепи по пътя на себеопознаване.

КОМПЕТЕНЦИИ

Работя като психотерапевт на свободна практика под супервизия:

  • Индивидуална психотерапия: Личностно развитие, Усвояване на умения за релаксация и справяне със стреса, Тревожност, Депресия, Панически атаки, Страхове и фобии, Хранителни разстройства, Несигурност, Неудовлетвореност, Потиснатост, Ниска самооценка, Социални и емоционални трудности, Несправяне с гнева, Пристрастявания, Житейски кризи
  • Групи за личностно развитие, групи с деца и  тийнейджъри, семейно консултиране
  • Организацинно консултиране: Организация и  управление на човешките ресурси, Изграждане и развитие на екипи, Подобряване на вътрешно-фирмената комуникация,   Добри управленски практики, Обучения, Тренинги

 

СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Аналитична неорайхианска психотелесна психотерапия: Институт по психотелесна психотерапия, София, приемник на Международна академия за обмен и развитие на културата и науката — /Аcademia per la promozione internazionale della cultura e della scienza — APICS — Лугано, Швейцария/ и Westdeutsche academie — Mulheim /WA–Германия/ за България, Психотерапевт – работа под супервизия, 2011-до момента

Психодрама, Социометрия и групова динамика: Фондация Психотерапия 2000, обучителна организация, член на БДПГТ и FEPTO, 2011-до момента

Артистични психо-социални практики: Магистърска програма, Нов Български Университет, София, 2009-2012

„Психосоматичните заболявания и психодрамата“: обучител Марша Карп, психотерапевт и международен психодрама обучител, към Психодрама център Орфеус, 2011г

„Съвременно приложение на наследството на Морено: Континиумът „Психодрама – социодрама”: обучител Моника Зурети, психодрама директор, професор в Университет Буенос Айрес – Аржентина, към  Психодрама център Орфеус, 2011г

„Психодрама с деца – индивидуална и в групи“: обучители Хелена Брем и д-р Фабиан Блобел, Швейцария, 2013г

Рейки Усуи терапевт:  при Амарга К.Герман – Рейки мастър и обучител, Амстердам, Холандия, 2012г

Магистър по икономика: Университет за Национално и Световно Стопанство, София, 1991-1995

Магистър по финанси: Нов Български Университет, София, 2005-2007

 

ЧЛЕНСТВО:

Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество — професионалната организация на неорайхианските психотерапевти, член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2008г. и Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP) от 2010г.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 1995г до 2011г, работих в областта на организационно консултиране и управление, управление и развитие на човешкия потенциал, организационно развитие и промяна, обучения за личностно развитие.

Имам солиден опит в управлението на корпоративния  бизнес: развиване и ръководене на програми и проекти, разработване на материали за обучение, подпомагане на организационното развитие, консултиране и обучение.

От 2011г сътруднича с частни училища в София по авторска програма за развитие на креативността.

Към момента работя като психотерапевт на свободна практика под супервизия.

 

Интереси:

  • Психотелесен подход в психотерапията
  • Експресивни психо-социални подходи – психодрама, социодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра, др.
  • Арт-терапия

 

Контакти:

Boriana.Slavova@gmail.com

Тел: (0889)42 78 36