Магистър:

Психология и психопатология на развитието към ВСУ „Черноризец Храбър”

Бакалавър:

Психология към ВСУ „Черноризец Храбър”

Допълнителни квалификации:

  • Завършила съм обучението си за Психодрама терапевт към институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, който е пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти (TIC) към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTAи Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO.
  • Участвала съм в обучение за терапевтична работа за деца и тийнейджъри с помощта на психодрамата към център VITAE.
  • Към момента се обучавам в метода Хипноза към Българската Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия /БАХХ/. Обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза.

Стаж и опит по специалността:

Към момента работя като психолог в детска градина. Работата ми е предизвикателна и обогатяваща. Водя групова работа с тийнейджъри чрез метода на Психодрама. Част съм от екипа на Център за психологично консултиране и личностно развитие „Синергия”.

Малко за мен:

За мен има нещо изключително достойно в това човек да се осмели да сподели проблемите си и да признае болката си пред терапевта. Работа си приемам, освен като призвание и като отговорност към доверието, което ми е гласувано. Работя под супервизия, защото всички понякога имаме нужда от различна гледна точка. Смятам, че психологията в моя живот е едно от най-хубавите неща, които можеха да ми се случат. С две думи-обичам това, което правя и съм благодарна, че го имам! Иначе в личния си живот имам семейство и съм майка съм на прекрасно момченце, което всеки ден ми показва, че имам какво още да науча. Съпруга, дъщеря, сестра,приятелка… общото между тях е че, се уча и усъвършенствам през всяка една роля. И най-хубавото е, че винаги има още какво!

За връзка с мен:
Тел: 0899 73 57 21
Имейл: vanq557@abv.bg