Консултативен психолог-деца, юноши, родители.

Образование: Бакалавър-психолог и магистър по клинична и консултативна психология на Софийски университет. Специализант по клинична психология към Медицински университет -Варна
Базисно ниво-позитивна психотерапия, обучаваща се в майторско ниво по позитивна психотерапия

Стаж : 3 години
Квалицикации : индивидуално и групово консултиране, психодиагностика
Психотерапевтична област :позитивна психотерапия

Месторабота : ОУ“Захари Стоянов“-консултативен психолог, специализант в МБАЛ св.Марина-Варна
Град(ове), в който практикувате :Варна
Информация за контакти : veronika_ivanovi@abv.bg / 0895004989