Весела Николова е магистър психолог, завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

В момента Весела Николова провежда психологични консултации, психотерапия и хипнотерапия в частния си кабинет. Работи с лица от различни възрасти, включително деца и юноши. Методите, които използва, са хипноза и фокусирана към решения краткосрочна терапия. Със стаж повече от 9 години.

Весела Николова – Психолог, София – Люлин, Информация:

2003 г. се обучава във фокусирана към решения краткосрочна психотерапия.
2004 г. завършва основен курс по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по приложна психология, както и обучителен модул “Динамично интервю” във “Вариант В – Център за психологично консултиране и психотерапия“.

Весела Николова - психолог

Весела Николова – психолог

Чрез психотерапия и хипнотерапаия, заедно с клиента, решава проблеми, най-честите от които са депресии, трудности в семейните отношения и във вземането на решения, паническо разстройство, фобии и др.

Кабинета й се намира в София, ж.к. Люлин, за допълнителна информация можете да се свържете по телефон: 0889 417 722 с предварително записване.

Още информация за психолог Весела Николова на личните й web сайтове:

www.psytherapy.net