Образование:

1. Магистър по клинична и консултативна психология: 
СУ ”Св. Климент Охридски”- Специалност: “Клинична и консултативна психология”
Защитена дипломна работа на тема: ”Личностни промени при дегенеративни неврологични заболявания”

2. Бакалавър по психология
ВСУ “Черноризец Храбър” Специалност: “Психология”
Защитена дипломна работа на тема: ”Психологически проблеми на наркозависимите лица.”

Стаж:
 Общо 6 год., придобит в психодиагностиката и психотерапията

Умения и курсове:
Множество обучения в различни проблемни области в сферата на когнитивно-поведенческата психотерапия и краткосрочната, ориентирана към решения терапия
Месторабота (пример – частен кабинет, самостоятелна практика) – 

Частен кабинет
vesnedel4eva@abv.bg
Гр. Бургас, ул. “Иван Шишман”№ 20, ет.2 
Телефон за  предварително записване: 0888 44 34 91

    Друга информация:

    • Диагностика на психическото развитие
    • Подбор на кадри ( основно в операторския тип дейност и охранителната дейност)- ранжиране на кандидатите по професионални качества
    • Експертни оценки
    • Индивидуално консултиране и психотерапия основно при тревожни разстройства, психосоматични проблеми, дислексия, депресия.