Образование:

1. Магистър по клинична и консултативна психология: 
СУ ”Св. Климент Охридски”- Специалност: “Клинична и консултативна психология”
Защитена дипломна работа на тема: ”Личностни промени при дегенеративни неврологични заболявания”

2. Бакалавър по психология
ВСУ “Черноризец Храбър” Специалност: “Психология”
Защитена дипломна работа на тема: ”Психологически проблеми на наркозависимите лица.”

Стаж:
Общо 18 год., придобит в психодиагностиката и психотерапията.

Умения и курсове:

Преминала е множество обучения в когнитивно-поведенческа психотерапия и транзакционен анализ от 2004 г.-2013г.

От 2013 г. до момента се формира в психоаналитична психотерапия към „Българско психоаналитично пространство”.

Работи като психолог от 2002 г. към  различни държавни структури и организации с нестопанска цел.

Преминала сертификационни обучения за работа с високо специализирани тестове към ОС България, Фондация „Хестия“ и др. Участвала е в адаптацията на Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността RIAS-2.

От 2005 г. до днес работи като психотерапевт в сферата на психосоматиката, зависимостите, тревожните и депресивни разстройства и други по различни социални програми и проекти, и на частна практика.

Член на Българската асоциация по психоонкология, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, Дружеството на психолозите в Република България, Сдружение „Доза обич”и Българско психоаналитично пространство.

Управител на Център за психологични изследвания и психодиагностика „Валентности“.

Частен кабинет
гр. Бургас, ул. “Иван Шишман” № 20, ет.2 
Телефон за  предварително записване: 0888 44 34 91

    Друга информация:

    • Диагностика и терапия при трудности в нервно-психичното развитие- от 0 до 18г.
    • Експертни оценки за пред образователните институции и ТЕЛК.
    • Индивидуално консултиране и психотерапия на деца и възрастни.
    • Онлайн консултиране на българи, живеещи в чужбина.