Твърде много възможности между, които можем да избираме, може да ни объркат и дори да ни накарат да се чувстваме нещастни когато в един момент сме парализирани от неспособността си да изберем една от тях.
Според Бари Шварц – автор на шест книги за човешкото поведение – това е особено вярно когато става дума за избора ни на работно място. Когато студентите се дипломират те завършват като хора, които вече са натрупали редица умения. Но избора на кариера често се оказва труден.
Шварц прави проучване сред студенти последна година по специалността си. Събира интервюта относно бъдещите планове за работа на студентите. Той разделя хората, които е изследвал на две групи:

  • група на „максималистите“  – тези,   които обмислят всеки възможен вариант и провеждат задълбочено проучване относно избора си за работа;
  •  група на „доволните“ – тези, които търсят и избират когато намерят достатъчно добър – или задоволителен –  вариант;

Може да си мислите, че студентите, които предприемат най-задълбочените търсения и проучвания за работа, са в крайна сметка най-доволни от решенията си. Оказва се, че не е така. Шварц установява, че макар „максималистите“ да си намират по-често добре заплатена работа, те не са толкова доволни от избора си.
Защо тези хора изпитват по-малко задоволство?
Един от отговорите е, че когато се вглеждаме във всеки един възможен вариант, започваме и да осмисляме както нещатата, които ще спечелим, така и онези,   от които ще трябва да сеоткажем, за да направим съответния избор. След внимателното проучване на дадената възможност, хората осъзнават по-силно „цената“ на решението си, както и останалите възможности, от които трябва да се откажат за да преследват дадена цел.
Остава въпроса кое е по-добро – да сте щастливец от групата на „доволните“ или успял от групата на „максималистите“?
Някои хора променят начина, по който постъпват и начина, по който взимат решения през времето. Професор Шина, също участник в проучванията на Шварц, счита, че стратегията на „максималистите“ не е лоша, но не трябва да се прилага във всички случаи.
„Има хора, които взимат максималистки решения относно всичко в живота си“, казва професорът. Така тези хора никога не могат да останат доволни от себе си и от това, което правят.
Според Шварц най-добре е през по-голямата част от времето да се възприема  тактиката на „доволните“ и да се приемат онези варианти, които са задоволителни. По-скромните очаквания и по-малкото съжаления водят до по-голямо лично удовлетворение и така до живот с повече щастие. Шварц посочва, че прекаленото обмисляне не е винаги необходимо и трябва да се запази само за най-важните решения. В крайна сметка по-важно е да се стремим да увеличаваме не възможностите, а удоволствието и щастието в живота си.