Стаж по специалността 9 години Общ стаж 30 години

Месторабота – ОДПЗС – Стара Загора – клиничен  психолог + Частна практика  – индивидуални и фамилни консултации, терапия,   работа с групи, автогенен тренинг,   психодиагностика, псих.оценка за охранители.         + Експертна дейност

Контакт – гр.Стара Загора; ул. „Поручик  Кисьов” 5; GSM 0899128553;         e-mail:  vilizlatanova@abv.bg