Пиенето на вода помага срещу стреса. Деведесет процента от заетите хора изпитват стрес на работното си място, 36 на сто са наясно, че водата би могла да има положително въздействие при стрес. Немското дружество за анализ на потребителските нужди изведе тези данни скоро. Дали в такъв случай работодателите могат да намалят стреса на служителите си, като им предоставят вода в изобилие и безплатно? Експертите са единодушни: водата помага при стрес – явление, което би могло да се разпространи още повече покрай икономическата криза. Като не се забравя, че стресът е и рисков фактор за здравето, на който може да се противодейства само с промяна в начина на живот. 76 процента от запитаните в рамките на проучването казват, че пият вода на работното си място. 91 на сто от тях посочват като причина, че водата e най-добрата напитка за утоляване на жаждата. 84 процента пият вода, защото е здравословно. 30 процента от работещите смятат, че водата помага при освобождаването на стреса. Водещият германски диетолог професор Фолкер Пудел изтъква хранително-психологическия ефект на водата: чрез добрата си електропроводимост тя подобрява функциите на нервната система, а дехидратацията смущава мозъчната и мисловната дейност. Психоложката проф. Андреа Фишбах подкрепя идеята за безплатното предоставяне на вода на работното място и смята, че това е повече от превантивна мярка против стрес.
Отдавна се знае, че водата има „памет“. Доказано е, че има значение каква вода пиеш и как! Водата „отмива“ негативната енергия, вкл и като се къпем често! Сещаме се за изречението, използвано често „Пий една студена вода”…
Алоис Грубер, изследовател от Австрия, подсказва, че днес можем да докараме вода от хиляди километри с помощта на високо налягане. В природата реките и ручеите текат по плавно извити русла. Но във водопроводната мрежа водата многократно завива под прав ъгъл. След всеки такъв ъгъл нейната структура все повече и повече се разрушава. Кристалите на тази вода са с различна форма, но всички са деформирани, нямат никаква симетрия и красота. В тръбите на парното тече невитализирана вода, тя е гнила и краде енергия от растения, животни и човека. Във водопроводите на големите градове водата се движи в затворен цикъл. След агресивна химическа обработка и филтри тя пак се връща в домовете ни, съхранявайки спомена за химикалите и за насилието от мощните филтри. Но още по-силно е информационното замърсяване при протичането й през тръбите край хиляди и хиляди домове. Водата се замърсява и духовно и това въздуше достигнало огромни параметри. Защо? Водата попива цялата злоба, завист, стрес. И когато попадне в организма ни, тя е почти мъртва.

Нашата земя представлява гигантски съд с вода, в който съществува всичко живо. Съвременните технологии ни позволяват да проникнем дълбоко в Космоса – когато се опитваме да открием живот на други планети, на първо място се проверява дали там има вода. Всеки знае, че животът на Земята без вода е невъзможен. Сигурно е, че първите организми са се появили във водата. Естествено, по-късно организмите са се адаптирали да съществуват извън водата. Аз не мисля, че това е случайност. Неслучайно още в началните стихове на Библията се споменава за водата. Когато се говори за създаването на света и човека, първо се споменава водата. Както къс глина съдържа в себе си всички несътворени скулптури, така и във водата се намират праобразите на всички бъдещи живи организми. Ето как водата въплъщава замисъла на твореца. Но за започването на всеки процес е необходим импулс. Мъдреците от древността са смятали, че импулс за възникване на живота е била първичната божествена искра. Имено тя „записала” последователността на понататъшното развитие във водата и как всеки вид живо същество да достигне своето съвършенство. Навярно науката никога няма да си обясни самия процес на сътворението. Но в Корана например се казва, че водата е участвала в него по волята на Бога. Мисля, че учените трябва да отделят особено внимание на това как водата взаимодейства с молекулите. На молекулярно равнище тя създава структурата на спиралата на ДНК. Без вода нямаше да има спирала и без вода тя не би работила.

Само във водата започва своя живот всяко семе, всеки ембрион. Околоплодните води участват в неговото развитие и съхранение.

Именно заобикалящата ни вода, подобно на универсален компютър, разкрива всяка биологична програма. И само водата може да я промени. Случва се нещо, за което казват: „Виж, това е ново!”. Но то вече се е случвало през отминалите векове. В „Еклесиаст” пише: „И взе свежи клонки уж от бяла топола, бадем и кестен. И като изряза ивици от тях, оголи бялата вътрешност. И сложи клонките в коритата на водопоя, където пият вода овцете. И се възбудиха овцете и зачеваха там. И се раждаха овце на ивици, на петна и пъстри.”