Галина Тодорова – психолог, консултант

Смисълът на всяко човешко съществуване е щастието – това е равносилно на здраве – емоционално, психическо и физическо.
Да се потърси професионална психологическа помощ, когато душата страда е толкова естествено и човешко, също както да се потърси лечение за настинка или главоболие например.
Обикновено хората изпитват страх и тревога от процеса на терапия. Те не знаят какво да очакват.  Всъщност процесът на терапевтичното консултиране е една връзка – между две човешки същества, в която се учим да общуваме истински по един директен, непринуден и зрял начин. Невероятна е магията на това общуване и опознаване, защото именно това прави човека щастлив и му помага в една емпатична среда да се учи, да се справя и успява. Терапевтът – консултант е обикновен човек, който е една-две крачки пред клиента. Той не се намира „горе”, а клиентът „долу”. Това е просто човек, който се е опознал, който е изучавал душата си и си е дал шанса да бъде щастлив. Това е човек, който знае колко неоценимо и богато е общуването между хората, който има какво да даде на клиентите си и знае и приема, че и те му дават много.
Терапевтична консултация избират хората, които имат вярната интуиция за себе си и света, усещащи, че свободата и щастието им са възможни в преодоляването на вътрешни задръжки, безмислени правила и принуди. Това са жадните за истински живот човешки същества.
Предлагам ВИ да тръгнате с мен по пътя на „предизвикателството”, защото аз вървя по него отдавна и защото знам, че мога да ВИ дам, както и ВИЕ на мен – истинска и споделена емоция в срещата на две човешки същества.

 

За мен
Галина Танева Тодорова – магистър психолог по психология и психопатология на развитието.

Допълнителни квалификации: 
Обучение в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.
Обучение в практически умения за работа с личностови методики–КПВ, ТАТ, Розенцвайг, Роршах-тест, Вартег-тест към Дружество попозитивна психотерапия, Варна.
Обучение в работа тестове и методи за изследване на интелектуално- мнестична и когнитивна дейност към Медицински университет, Варна.
Обучение в приказкотерапия към център за професионално обучение „Мост България” гр.София

Професионален обхват:
Индивидуално и семейно терапевтично консултиране
Детско-юношеско терапевтично консултиране

Контакт
Кабинет – гр. Варна, кв. „Чайка”.
Телефони:
0885 298994;
0892 456596;
052 322474

galina_todorova_@abv.bg
web сайт: www.psychea-bg.com