• Образование:  Магистър по приложна психология
 • Специалност: клиничен психолог, психодрама психотерапевт
 • Други специалности: приложна психология
 • Членски номер към ДПБ:
 • Стаж: 12 години
 • Област на професионална компетентност: Лечение на зависимости от психоактивни вещества и хазарт: /мотивационно интервю, работа при рискови ситуации, превенция на рецидив/; психотерапия след посттравматичен стрес, работа при депресии, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство и други тревожни разстройства. Фамилно консултиране, индивидуално и групово обучение в социални умения на хора с психични заболявания.
  1Психодиагностика с клинични тестове включително и ММРI, психологични изследвания за ТЕЛК. Когнитивно-поведенческа терапия, прилагане на психодрама метод.
  Диагностика на развитието при деца, терапия и обучение на деца от аутистичния спектър по програма „TEACCH“ Диагностициране, обучение и възпитание на деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост. Работа с алтернативни системи за комуникация чрез обмяна на картинки.
 • Месторабота:   ДПБ гр. Пазарджик;  Поддържаща метадонова „Филипополис“ програма град Пловдив
 • Длъжност:  клиничен психолог, фамилен терапевт, рабата със зависимости, психотерапия при тревожни, хранителни разстройства и депресии.  Групи за социални умения при хора с психични заболявания
 • Адрес: Пловдив 4004, Булевард „Васил Априлов“ 2,   етаж №4 кабинет №4
 • Тел. номер:  089 – 564 – 2730
 • Email : daligeri@abv.bg